Fédération Aéronautique Internationale – FAI

Kategória: Uncategorised Uverejnené: štvrtok, 17. september 2020 Napísal: slovmod

Zasedala Mezinárodní komise FAI - MagnetPress

Fédération Aéronautique Internationale – FAI

Medzinárodná letecká federácia, ktorá združuje a na svetovom fóre zastupuje viac než 100 krajín prevádzkujúcich letecké športy (všeobecné letectvo, aeromodelárstvo, parašutizmus, leteckú akrobaciu, balónové, bezmotorové, závesné, ultraľahké a vrtuľníkové lietanie), je nevládnou a neziskovou organizáciou a jej hlavným cieľom je rozvoj športového letectva.

Pionierske lety Clémenta Adera, bratov Wrightovcov a Santos – Dumonta na začiatku 20. storočia položili základ modernej leteckej éry. Gróf Henri de la Vaulx – viceprezident francúzskeho aeroklubu, major Helmuth Modebeck z nemeckej leteckej ligy a Ferdinand Jacobs – prezident belgického aeroklubu pochopili potrebu existencie medzinárodnej leteckej federácie pre koordináciu rýchle sa šíriacich leteckých činností. 10. júna 1905 predložili olympijskému kongresu v Bruseli návrh na založenie FAI. Už vtedy sa uvažovalo o zaradení letectva medzi olympijské športy. I keď sa tak nestalo, kongres návrh na založenie FAI prijal a 12. októbra 1905 bola do Paríža zvolaná medzinárodná letecká konferencia. Po dvojdňových rokovaniach zástupcov Belgicka, Francúzska, Nemecka, Veľkej Británie, Talianska, Španielska, Švajčiarska a USA, konferencia prijala štatút organizácie a 14.októbra 1905 na 1. generálnej konferencii FAI bola oficiálne založená.

Sídlom Medzinárodnej leteckej federácie je známe švajčiarske mesto Lausanne.

Slovenský národný aeroklub gen. M. R. Štefánika je riadnym členom FAI od roku 1920, kedy na 12. generálnej konferencii konanej 8. – 10. septembra 1920 v Ženeve bol za riadneho člena prijatý Československý aviatický klub.

Viac informácii na http://www.fai.org

Návštevy: 827