Príhovor prezidenta Slovenských Leteckých Modelárov Juraja Dudáša St.

Kategória: Uncategorised Uverejnené: nedeľa, 21. jún 2020 Napísal: slovmod

Priatelia leteckí modelári

 Prihováram sa k vám v mene vedenia novovzniknutej organizácie Leteckí Modelári Slovenska (SLM), ktorá sa podujala na združovanie leteckých modelárov Slovenska a vytváranie priaznivých podmienok pre ich ušľachtilú činnosť.

SLM je plnoprávnym členom Slovenského Národného Aeroklubu (SNA), ktorý ako jediný subjekt  na Slovensku má oprávnenie  komunikovať s medzinárodnou leteckou asociáciu  FAI.

Kto sme a prečo sme tu?

Sme tím dlhoročných modelárov z najaktívnejších a najväčších klubov Slovenska. Našim cieľom je poskytnúť leteckým modelárom služby v oblasti rekreačného ale aj výkonnostného športového lietania s leteckými modelmi všetkých kategórií za rozumné   finančné náklady.  

Našou prioritou je práca s mládežou a podpora mladých talentovaných modelárov. Chceme sa zamerať na polytechnickú výchovu mládeže ktorá v uplynulom období bola zanedbávaná.

Organizácia SLM združuje leteckých modelárov od hádzadiel cez voľne modely až po rádiom riadené modely lietadiel a dronov  a tiež historických lietadiel do letovej hmotnosti 20 kg. Lietajúce prostriedky o vyššej hmotnosti ako 20 kg  už podľa nášho názoru nemajú s modelmi nič spoločného a ich prevádzkovanie sa tiež riadi úplne inými predpismi.

Oslovujeme hlavne leteckých modelárov nakoľko iné modelárske odbornosti majú svoje vlastné organizácie.

Vieme, že na Slovensku existujú aj iné spolky zaoberajúce sa touto činnosťou. Ich finančné požiadavky na členstvo sú podľa nás neúmerné, predovšetkým pre rekreačných modelárov. Tiež sa nám nepáči, že sa tieto spoločenstvá stavajú do pozície, kedy chcú svojim členom diktovať, čo majú robiť, povoľovať, kto a ako bude organizovať súťaže a iné praktiky, ktoré pripomínajú éru totalitného režimu.

SLM chce pre svojich členov poskytovať kvalitný servis. Svojich členov si vysoko vážime a rovnako s úctou pristupujeme k sympatizantovi, ktorý nám príde pomôcť pri organizácii podujatia  alebo k reprezentantovi Slovenska v danej kategórii.

Členský príspevok je vo výške 12 euro, žiaci, juniori do 18 rokov a seniori nad 63 rokov platia 5 euro. Príspevok zahrnuje medzinárodnú licenciu a zapracovanie žiadostí pre štátnu dotáciu ( talentovú mládež, reprezentáciu a medzinárodné podujatia). Pre organizátorov súťaží zabezpečujeme organizačnú agendu s FAI.

Naša organizácia vie sprostredkovať  individuálne poistenie pre každého člena, organizátorov súťaží a propagačných vystúpení. Na koľko toto poistenie je individuálne v zmysle zmluvy s poisťovňou jeho úhrada nie je súčasťou členského príspevku.

 

S úctou organizačný tým SLM. 

 

Návštevy: 62810